31 mrt 2023 16:00

Omzendbrief over de initiële begroting 2024

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor begroting Alexia Bertrand akkoord met een ontwerp van omzendbrief met richtlijnen voor de voorafbeelding van de initiële begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2028.

Het ontwerp van omzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voor de opmaak van de initiële begroting 2024. De omzendbrief bevat ook de meerjarenraming 2025-2028.

De uitwerking van de voorafbeelding van de initiële begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 is een technische oefening bij ongewijzigd beleid. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken.