12 jul 2012 19:40

Omzendbrief over de monitoring van het personeel en de personeelskredieten

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de modernisering van Openbare Diensten Hendrik Bogaert de monitoring van de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen.

De overheidsdiensten zullen voortaan elke maand het aantal personeelsleden doorgeven aan de FOD Personeel en Organisatie volgens het statuut van de personeelsleden, het gender en het niveau. Daarnaast wordt maandelijks ook de budgettaire last van deze personeelsleden doorgegeven. De bedoeling van deze monitoring is om het personeelsbestand en hun budgettaire implicatie op de voet te kunnen volgen. De ministerraad keurt hiervoor een omzendbrief goed die de vorige omzendbrief nr 602 van 14 april 2010 wijzigt.