03 mei 2013 19:00

Omzendbrief: personeelsenveloppe en personeelsplan

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van omzendbrief goed over de personeelsenveloppe 2013 en 2014 en het personeelsplan 2013.

De omzendbrief geeft de grenzen weer voor de vastlegging van de personeelsenveloppe 2013 die vastgelegd zijn op basis van de beslissingen van de begrotingscontrole 2013. Hij geeft ook een prefiguratie van de enveloppe voor 2014.