02 jun 2017 18:25

Omzetting Europese en internationale richtlijn over maritieme scheepvaart - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met wetswijzigingen over de maritieme beveiliging, de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de oprichting van de begrotingsfondsen.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het heeft drie onderwerpen die de internationale en Europese regelgeving over de maritieme scheepvaart optimaal in de Belgische regelgeving implementeren:

  • het aanduiden van de bevoegde instanties belast met het toezicht op het naleven van de verordening EG nr. 72/2004 over de verbetering van de scheepsbeveiliging en havenfaciliteiten en het naleven van de wet over de maritieme beveiliging
  • het invoeren van een nieuwe financiering voor de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO): de financiering van de FOSO zal bestaan uit jaarlijkse vaste bijdragen en supplementaire bijdragen in functie van het aantal gevoerde onderzoeken naar scheepvaartongevallen
  • FOSO belasten met het onderzoek naar arbeidsongevallen aan boord van Belgische Schepen, overeenkomstig de bepalingen van het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC)

Het voorontwerp van wet wordt bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen