12 mei 2017 13:08

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douaneacties

Op woensdag 17 mei ondertekenen de ministers van Financiën Johan Van Overtveldt en van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput een samenwerkingsakkoord over de inzet van militaire onbemande waarnemingsvliegtuigen voor grootscheepse douanecontroles op de openbare weg.

Bij dergelijke douanecontroles zoekt men naar drugs, wapens, cash geld en goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn, gaat men na of er geen gebruik is van rode diesel en int men nog verschuldigde penale boetes.

De ondersteuning van de douanecontroles op de openbare weg door informatie afkomstig van de toestellen van de luchtcomponent verhogen de efficiëntie van die controles.

Tussen de Franse en de Belgische douanediensten bestaat er al langer een samenwerking maar de samenwerking met Defensie zullen we die dag niet alleen demonsteren maar ook bezegelen door de ondertekening van een samenwerkingsprotocol door de Minister van Defensie Vandeput en de Minister van Financiën Van Overtveldt.

Noot aan redacties: De pers is uitgenodigd om op woensdag 17 mei getuige te zijn van de intense samenwerking tussen Defensie, meer bepaald met de Luchtcomponent met zijn UAV of onbemande vliegtuigen en de Belgische en Franse douanediensten.

Belangrijk: Om veiligheidsredenen is de voorafgaande inschrijving verplicht. Niet-aangemelde media zal geen toegang krijgen tot het vliegveld. U wordt gevraagd onderstaand inschrijvingsdocument te gebruiken/ uw deelname te bevestigen bij de Kapitein van het Vliegwezen Kurt Verwilligen op het e-mailadres verwilligen.k@mil.be.

Wanneer ? woensdag 17 mei 2017 om 10 u.

Waar ? Vliegbasis Florennes, toegang via de hoofdingang van de basis Route de Charlemagne 192 5620 Florennes, afspraak in Perscentrum van de 2 Wing. Een perscentrum staat ter beschikking van de media in blok F2 op de vliegbasis.

Wat ? Defensie zal de inzet van UAV’s of onbemande vliegtuigen, gestationeerd op de vliegbasis Florennes, bij een grootscheepse douanecontrole op de openbare weg demonstreren.

  • 10 u. : ontvangst en briefing pers (koffie en frisdrank voorzien)
  • 10 u. 30 :

presentatie Defensie (UAV) en Douane en Accijnzen

ondertekening van het protocol door Minister Vandeput en Minister Van Overtveldt

demonstratie controlekamer besturing en beelden onbemand vliegtuig

  • 11 u. 30 : verplaatsing in kolonne onder begeleiding van Militaire Politie en Douane naar de plaats van de douanecontrole (locatie wordt meegedeeld tijdens de briefing om 10 u.)
  • 12 u. 15 : aankomst opstelling en bijwonen douanecontrole, mogelijkheid tot interviews (broodjes voorzien)
  • 13 u. : Einde van het evenement

Voor bijkomende info kan u contact opnemen met Kapitein van het Vliegwezen Kurt Verwilligen 0473 889937 of Woordvoerder van de FOD Financiën Francis Adyns 0470 762244