28 mrt 2014 17:40

Onderbrekingsuitkeringen samen met overlevingspensioen bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving versoepelen om een onderbrekingsuitkering samen met een overlevingspensioen te genieten. De maatregel betreft het vrijwillig werken na de pensioenleeftijd.

De samenvoeging van een pensioen en een onderbrekingsuitkering, in het kader van een tijdskrediet in de privé-sector of een loopbaanonderbreking in de openbare sector, blijft in principe niet mogelijk, behalve bij een overlevingspensioen. Men kan een overlevingspensioen tot een bepaald bedrag genieten samen met een onderbrekingsuitkering gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.

De maatregel voert het regeerakkoord uit op het vlak van het vrijwillig werken na de pensioenleeftijd en betreft de
onderbrekingsuitkeringen bij een tijdskrediet in de privé-sector of een loopbaanonderbreking in de openbare sector. De ontwerpen werden afgestemd op de wijziging van de pensioenreglementering.

ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van een tijdskrediet, met een overlevingspensioen

ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen