20 mrt 2008 11:40

Onderhandelings- en overlegprocedures

Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten

Wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de arbeidswet van 16 maart 1971 wijzigt met de bedoeling om artikel 19, bis 2° van de wet van 19 december 1974 uit te voeren die de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt. Volgens dat artikel kan de koning de wet op de instelling van de arbeidsreglementen, de arbeidswet, en de wet op de feestdagen wijzigen voor de overheidsdiensten die onder de wet van 19 december 1974 vallen, zodat de procedures die in de paritaire comités en de ondernemingsraden of in samenwerking met de vakbondsafgevaardigden verlopen plaatsvinden in de onderhandelings- of overlegcomités die bepaald zijn in de wet van 19 december 1974.

Het ontwerp voert in de arbeidswet een nieuw hoofdstuk in. Het voert een definitie in van de onderhandelingscomités en de overlegcomités opgericht met de wet van 19 december 1974. Een andere bepaling maakt de wet van 16 maart 1971 toepasbaar op de overheidsdiensten. De procedures worden vervangen door de voorgeschreven onderhandelings- of overlegprocedures.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het gemeenschappelijk comité voor overheidsdiensten en aan de Raad van State.