06 jun 2003 17:00

Onderhoud van de Renault-vrachtwagens bij Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de Renault-vrachtwagens in gebruik bij Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de Renault-vrachtwagens in gebruik bij Defensie.

Deze meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur, afgesloten via een onderhandelingsprocedure, heeft meer bepaald betrekking op: - de levering van orginele onderdelen en gereedschappen; - de uitvoering van de herstellingen en/of de standaardruil van componenten voor deze vrachtwagens; - de technische assistentie. Sinds 1986 heeft Defensie 114 speciale voertuigen RENAULT van het commerciële type aangekocht. Het gaat hier om 41 zware takelwagens, 38 trekkers en 35 vrachtwagens voor allerlei gebruik.