23 dec 2022 16:58

Ondersteuning van de hernieuwbare-energiestrategie van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de hernieuwbare-energiestrategie van Infrabel te ondersteunen.

In het kader van de budgettaire afspraken voor 2022 heeft de regering beslist om een uitzonderlijke subsidie van een totaalbedrag van twee miljoen euro aan Infrabel toe te kennen om zijn hernieuwbare-energiestrategie te ondersteunen, specifiek voor projecten die op dit vlak helemaal in de lijn liggen met de ambities van de federale regering. In dit dossier krijgen twee actiegebieden bijzondere aandacht, namelijk de energievoorziening voor laadpalen voor elektrische voertuigen en de vergroening van de energieproductie en het wagenpark.

De gesubsidieerde projecten zijn de volgende:

Ontwikkeling van een innovatieve laadoplossing voor elektrische voertuigen: een pilootproject laadpalen voeden vanuit de bestaande bovenleidingen. Dit type bovenleiding is gedimensioneerd om de maximale elektrische belasting tijdens de piek te vervoeren. Die capaciteit van de bovenleiding blijft echter steeds beschikbaar tijdens de dalperiodes. 

Installatie van zonnepanelen in Avernas met injectie in het Infrabel-netwerk: de creatie van een productiecapaciteit van 2 MW zonne-energie in Avernas (tussen Landen en Hannut) via zonnepanelen voor intern gebruik (gebouwen, signalering etc.). Het vlakke oppervlak, de goede ligging en de nabijheid van een onderstation zorgen ervoor dat dit project maximale efficiëntie zal opleveren. De geproduceerde elektriciteit zal rechtstreeks in het net van Infrabel worden ingevoerd en door Infrabel worden gebruikt voor de seininfrastructuur of, bijvoorbeeld, voor het opladen van elektrische voertuigen via de laadinfrastructuur met aansluiting op de bovenleiding.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden