12 dec 2012 15:18

Ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere om 10 projecten te bestellen voor de overheidsopdracht die de organisatieveranderingen van de FOD Financiën moet ondersteunen.

De overheidsopdracht kadert in de ondersteuning en de externe begeleiding van veranderingsinitiatieven bij de FOD FInanciën.