13 nov 2015 14:22

Ondersteuning van Defensie aan Fedasil voor noodopvang vluchtelingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een pakket goed met tijdelijke opvangplaatsen die via Defensie worden aangeboden en snel gebruikt kunnen worden.

Fedasil blijft op zoek naar bijkomende opvangcapaciteit door de aanhoudende instroom van kandidaat-vluchtelingen. Defensie kan aan Fedasil snel 970 tijdelijke plaatsen voor drie maanden aanbieden op het terrein van Defensie in Stockem (Aarlen).

Het pakket aan extra plaatsen zal toegevoegd worden aan het pakket dat al werd goedgekeurd door de ministerraad op 30 oktober. Dat pakket bevat 1.829 plaatsen via traditionele opvangpartners, aangevuld met een nieuwe oproep via een openbare aanbesteding (1.500 plaatsen).

De ministerraad geeft ook zijn goedkeuring voor de logistieke ondersteuning van Defensie bij de opbouw en uitbating van de opvangsites van Fedasil.