17 nov 2022 08:50

Ondersteuning van reizigersvervoer per nachttrein

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed om het reizigersvervoer per nachttrein te ondersteunen.

De steunregeling in dit voorontwerp ondersteunt en stimuleert het gebruik van nachttreinen door middel van een verlaging van de spoorweginfrastructuurheffing en de energiekosten voor de exploitanten. Hierdoor worden zij aangemoedigd om hun activiteit van en naar België te ontwikkelen en hun passagiers aantrekkelijkere tarieven aan te bieden.

De Europese Commissie bevestigde in haar ‘actieplan om het internationaal en langeafstandsvervoer te stimuleren voor treinreizigers’ reeds dat in het kader van de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en intelligente mobiliteit het spoorvervoer een belangrijke plaats inneemt bij de transformatie van het mobiliteitssysteem. De Commissie wil het reizen per spoor dan ook aantrekkelijker maken en op verschillende manieren de oprichting van nachttreinverbindingen tussen de lidstaten ondersteunen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.