27 nov 2015 17:08

Ondertekening van de technische overeenkomst rond "Goalkeeper Registrar", het Europees register voor civiel crisisbeheer

De ministerraad heeft de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders belast met de ondertekening van de technische overeenkomst voor de deelname van België aan het Europees register "Goalkeeper". Dat register is bedoeld om informatie op te slaan en te delen rond de beschikbare middelen (menselijk en materieel) en expertise voor civiel crisisbeheer.

In 2014 werd het Europees register of "Goalkeeper Registrar" in een aantal lidstaten uitgetest, met positieve resultaten. Daarop werd beslist het databanksysteem aan alle lidstaten ter beschikking te stellen.Voorwaarde voor het ter beschikking stellen en gebruik van de “Goalkeeper Registrar” is de goedkeuring en ondertekening van de technische overeenkomst door de lidstaat.

Na ondertekening van de technische overeenkomst zal de “Goalkeeper Registrar” aan alle departementen die deelnemen aan de civiele crisisbeheersmissies van de Europese Unie ter beschikking worden gesteld. De technische overeenkomst voorziet ook een hiërarchische structuur voor het invoeren en beheren van de gegevens. In ons land wordt de FOD Buitenlandse Zaken het contactpunt en de centrale beheerder. Die wordt gelinkt met de verschillende federale overheidsdiensten die experten detacheren naar de
civiele crisisbeheersmissies van de EU en daarbij een beroep kunnen doen op het bestaande interdepartementaal provisioneel krediet civiel crisisbeheer.