31 mrt 2006 12:00

Onderzoek over deportatie en vervolging van Joden tijdens wereldoorlog II

Verlenging van de termijn waarin het SOMA zijn onderzoeksverslag aan het parlement en de regering moet voorleggen

Verlenging van de termijn waarin het SOMA zijn onderzoeksverslag aan het parlement en de regering moet voorleggen

De Ministerraad besliste de termijn waarin het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) zijn verslag aan het parlement en de regering moet voorleggen, tot 30 november 2006 te verlengen. SOMA voert een wetenschappelijk onderzoek uit naar de eventuele deelname van de Belgische overheden aan de identificatie, de vervolging en de deportatie van de Joden in België tijdens de tweede Wereldoorlog. Daartoe keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de Joden in België tijdens de tweede Wereldoorlog. De heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, stelde het voorontwerp aan de Ministerraad voor. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.