20 jul 2023 18:32

Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor een "Small Modular Reactor"

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met het werkplan voor een onderzoeksprogramma omtrent de ontwikkeling van een Small Modular Reactor (SMR).

SMR’s kunnen, net zoals andere vormen van duurzame energie, een rol spelen in de ontwikkeling van een klimaat-neutraal energiesysteem in 2050. Daarom heeft de federale regering samen met het SCK CEN een onderzoeksprogramma op poten gezet waarbij de mogelijkheden van elektriciteits- en waterstofproductie via SMR tegen 2040 onderzocht wordt.

Het SCK CEN heeft in dit kader een werkplan uitgewerkt en voorgesteld voor de eerste fase van het Belgische SMR-programma. De eerste fase, die vijf jaar zal duren, bestaat uit drie pijlers:

  • Technologie
  • Industrialisering
  • Integratie in de energiemix

Deze eerste fase maakt deel uit van een algemene planning die zich uitstrekt over 15 jaar, met als doel de ingebruikname van een SMR in 2040. Voor het werkprogramma wordt een totale begroting van 100 miljoen euro voorzien.