30 mrt 2007 17:00

Onderzoeksbasis in Antarctica

Wetenschappelijk programma voor de onderzoeksbasis in Antarctica 2008-2009

Wetenschappelijk programma voor de onderzoeksbasis in Antarctica 2008-2009

De bouw van de onderzoeksbasis in Antarctica is gepland voor 2007 en 2008. Daarom ging de ministerraad akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen, om het wetenschappelijke programma voor 2008 en 2009 vast te leggen, zodat de onderzoekers en POD Wetenschapsbeleid het wetenschappelijk onderzoek kunnen voorbereiden. In het eerste seizoen geeft de ministerraad voorrang aan projecten van wetenschappers met terreinervaring en aan de lancering van een monitoringprogramma voor geofysische observaties en klimaatobservaties in synergie met het atmosferisch en glaciologisch onderzoek. Daarna wordt het programma geleidelijk uitgebouwd in functie van de logistieke voorzieningen na de selectie van projecten via een officiële oproep en na evaluatie door buitenlandse experten. De Belgische onderzoeks- en interesseverklaringen die POD Wetenschapsbeleid in 2005 en 2006 ontving vormen de basis voor het beginprogramma. Ze behandelen de (micro-)biologie, de biodiversiteit, de milieumonitoring, de geologie, de geofysica, de glaciologie, de meteorieten, het atmosferisch en klimaatonderzoek en het onderzoek over het concept van de basis. De ministerraad gaf ook zijn toestemming om het monitoringmateriaal voor een miljoen euro aan te kopen en om een officiële oproep te lanceren voor internationale onderzoeksprojecten die in samenwerking op de basis zullen plaatsvinden.