02 dec 2013 14:05

Online registratie van een geregistreerd kassasysteem

Vanaf vandaag kunnen horeca uitbaters die in 2014 een geregistreerd kassasysteem in hun zaak willen installeren, zich online registreren.

Wie zich ten laatste op 31 december 2013 bij de FOD Financiën registreert als vrijwillige gebruiker van een geregistreerd kassasysteem, kan dankzij de overgangsmaatregel van de regering al vanaf 1 januari 2014 een vermindering op de sociale lasten genieten.
Een gebruikersgids staat online ter beschikking en begeleidt elke uitbater stap voor stap door de registratie.
Meer info op het infoweb GKS.