19 okt 2018 17:49

Ontplooiing van een Belgische anti-terrorisme-expert binnen de Europese Delegatie in Jakarta

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU Delegatie te Jakarta, Indonesië.

De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (RBZ) heeft tijdens zijn bijzondere vergadering in januari 2015 het principe aangenomen om de EU-capaciteiten op het vlak van terrorismebestrijding te versterken, en dit onder meer door het sturen van veiligheids- en anti-terrorisme-experten naar een aantal Europese delegaties (EUDEL) in ‘gevoelige’ landen. Reeds van in het begin heeft België er zich toe verbonden om deze gemeenschappelijke beslissing concreet in te vullen door de detachering van gespecialiseerde Belgische experten in het kader van het civiel crisisbeheer.

De ontplooiing van een Belgische expert in Jakarta breidt het nationaal engagement en het reeds bestaande expertennetwerk uit. De expert wordt er gedetacheerd voor een periode van twee jaar.