07 mrt 2008 12:40

Ontslag van de regeringsleden

Twee omzendbrieven regelen het ontslag van de regeringsleden en hun medewerkers

Twee omzendbrieven regelen het ontslag van de regeringsleden en hun medewerkers

De ministerraad informeerde de leden van de regering over twee  omzendbrieven van 21 december 2007 die het ontslag en de benoeming van een regeringslid of de regering regelen. De eerste omzendbrief beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de roerende goederen te behouden die tot het patrimonium van de staat behoren. Bij het ontslag van de regering moeten de beleidsorganen en de secretariaten hun archieven aan het Algemeen Rijksarchief of aan een erkend privé archief- of documentatiecentrum overdragen.

De tweede omzendbrief regelt de ontslagbesluiten van de leden, de experten, de uitvoerende personeelsleden van de secretariaten, de beleidscellen, de cellen algemeen beleid, de cel algemene beleidscoördinatie en de beleidsraad.