15 jan 2015 12:17

Ontstaan van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Op 1 januari 2015 zijn de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) gefuseerd. Voortaan vormen wij samen de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). De DIBISS is voor u dé specialist inzake bijzondere sociale zekerheid. De expertise van beide instellingen wordt verder uitgebouwd en door de krachten te bundelen streven we naar een efficiëntere dienstverlening.

De fusie kadert binnen de steeds bredere en diepgaandere synergieën binnen de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels behandelt, zoals de naam aangeeft, de bijzondere stelsels van de sociale zekerheid: lokale en overzeese sector. Ook al gaat het om sociale zekerheid, die stelsels vallen buiten het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers.

De vijf productiediensten blijven hun basisopdracht vervullen: Lokale Sociale Zekerheid, Overzeese Sociale Zekerheid (voor expats die tewerkgesteld zijn buiten de Europese Economische Ruimte), Gezinsprestaties (kinderbijslag), Inspectie en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst. Zij worden ondersteund door de nieuwe, gefuseerde supportdiensten (ICT, HR, Budget & Financiën en Facility).

Wat betekent dit?

Wat verandert?

  • Al onze e-mailadressen veranderen naar @dibiss.fgov.be
  • De websites van de DOSZ en van de RSZPPO veranderen naar www.dibiss.fgov.be

Wat verandert niet?

  • Onze missie
  • Uw gebruikelijke contactpersoon
  • De telefoonnummers
  • De adressen van onze kantoren

De fusie heeft meerdere voordelen:

Door de krachten te bundelen kunnen we de bestaande expertise verder uitbouwen.
De bestaande dienstverlening naar de burgers, de lokale besturen, de expats en de partners blijft niet alleen behouden, ze krijgt dankzij de fusie een nieuwe impuls.
Op het federale niveau betekent deze fusie een eerste belangrijke stap in het streven naar efficiëntie.
Twee vliegen in één klap!

Nog vragen?

Stel ze aan onze communicatiedienst per mail (communicatie@dibiss.fgov.be) of per telefoon (02/239.17.96). Bekijk zeker eens onze website voor verdere info, www.dibiss.fgov.be.