20 dec 2019 14:43

Ontwerp-, bouw- en onderhoudsopdracht voor de heropbouw van het SHAPE-dorp

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo kennis van het voortgangsrapport over het heropbouwproject van het SHAPE-dorp.

De stedenbouwkundige vergunning wordt verwacht tegen eind december 2019. De eerste sloopwerkzaamheden zijn gepland voor augustus 2020. Het gefaseerde sloop- en wederopbouwprogramma zal in 2026 zijn afgerond.

Het totaal geïndexeerde bedrag voor de uitvoering van dit project wordt vastgelegd in de federale begroting.