27 okt 2023 22:51

Ontwerpplan geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi en minister van Energie Tinne Van der Straeten akte van een ontwerp van federale bijdrage aan het ontwerp van het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030).

Het ontwerpplan bouwt verder op de eerste ontwerpversie waarvan de federale regering op 21 april 2023 akte heeft genomen. Het werd geactualiseerd en aangevuld met aangescherpte en bijkomende recente goedgekeurde beslissingen van de federale regering inzake de bevoorradingszekerheid en in functie van het versnellen van de energietransitie met oog op meer energie-onafhankelijkheid en om een antwoord te bieden op de energiecrisis.

Ook in beleidsdomeinen zoals fiscaliteit en financiën, energie, transport en mobiliteit, circulaire economie, klimaatgovernance en adaptatie worden aangescherpte en nieuwe beleidsmaatregelen goedgekeurd. Ook een reeks beslissingen die deel uitmaakt van de fiscale hervorming en die in het kader van de begrotingsopmaak 2024 werden aangenomen werden geïntegreerd en aangevuld met bepalingen inzake de organisatie van het federale klimaatbeleid.

Het Federaal Planbureau kreeg de opdracht om haar technische analyse van de impact van de federale beleidslijnen en maatregelen in dit ontwerpplan te actualiseren. Samen met de resultaten van de publieksbevraging op dit plan en de regionale consultatie zal deze worden toegevoegd in de finale versie van het NEKP dat België tegen 30 juni 2024 bij de Europese Commissie moet indienen.