06 jun 2003 17:00

Ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een vijfde lijst van nieuwe juridische verbintenissen goed die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een vijfde lijst van nieuwe juridische verbintenissen goed die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een vijfde lijst van nieuwe juridische verbintenissen goed die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden.