25 nov 2022 18:00

Opbouw van de federale farmaceutische strategische stock

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akte van een aantal beslissingen in het kader van de opbouw van de federale farmaceutische strategische stock.

De FOD Volksgezondheid heeft het Platform Farmaceutische Strategische Stock (PFSS) opgericht. Het verenigt verschillende administraties die de "kern" vormen. Hierbij denken we aan Defensie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en de FOD Volksgezondheid. Op 16 augustus 2022 heeft de minister van Volksgezondheid het PFSS opgedragen een prioriteitenlijst op te stellen voor de aanleg van de strategische voorraad van farmaceutische producten in het kader van de dreiging van chemisch, biologisch en radionucleair terrorisme, alsook van de dreiging van een pandemie. Daarbij wordt de strategische voorraad gevoegd die prioritair moet zijn op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en chirurgische maskers.

Het PFSS heeft gekozen voor een snelle verwerving van geneesmiddelen en producten in twee soorten voorraden:

  • een centrale voorraad voor de 19 specifieke geneesmiddelen in verband met CBRNe-bedreigingen die niet in het reguliere circuit of in alle ziekenhuizen worden aangetroffen en waarvoor het absoluut noodzakelijk wordt geacht dat de federale overheid zelf over een bepaalde hoeveelheid beschikt
  • een roterende voorraad bij de fabrikanten voor de 7 geneesmiddelen die in het reguliere circuit voorkomen omdat ze nuttig zijn in de dagelijkse ziekenhuispraktijk (zoals antibiotica) en door verschillende firma's op de markt worden gebracht. Hiervoor dreigt dus geen onmiddellijk tekort bij een incident, maar er moet een reserve zijn voor het geval dat de behoeften zeer acuut toenemen

Het PFSS beveelt ook de aankoop aan van een federale strategische voorraad chirurgische maskers die de behoeften voor drie maanden tijdens de piekperiode dekt. Het gaat meer bepaald over 45 miljoen stuks in het kader van een overheidsopdracht waarvan de modaliteiten een minimale rotatie van de voorraad mogelijk moeten maken en tevens moeten dienen als aankoopcentrale voor de ziekenhuizen.

Deze aanbevelingen werden gevalideerd door de ministerraad.