20 jul 2006 17:00

Open Spirit 2006

Deelname van de Belgische Marinecomponent aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee

Deelname van de Belgische Marinecomponent aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de ministerraad akkoord met de deelname van een mijnenjager van de Marinecomponent aan ontmijningsoperaties in de Baltische Zee. De Marinecomponent van Defensie zal met de mijnenjager NARCIS deelnemen aan het opsporen en vernietigen van zeemijnen en ontploffingstuigen in de Estse territoriale wateren en Exclusieve Economische Zone (EEZ). De operatie, "Open Spirit 2006" genaamd, zal plaatsvinden van 4 tot 13 september 2006, onder leiding van de Estse Marine.