23 jun 2006 17:00

Open standaarden

Gebruik open standaarden voor de uitwisseling van kantoordocumenten

Gebruik open standaarden voor de uitwisseling van kantoordocumenten

De Ministerraad heeft de nota voor het gebruik van open standaarden voor de aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten goedgekeurd. Minister Vanvelthoven: "De aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten zoals tekstdocumenten en spreadsheets is vandaag gebaseerd op verschillende populaire kantoorsuites zoals Microsoft Office , Corel WordPerfect Office,OpenOffice... Tot voor kort was het niet gemakkelijk voor de gebruikers van één van deze soorten van software om documenten uit te wisselen met gebruikers van andere software. Maar er is een belangrijk werk van normalisatie verricht de laatste jaren. Dit heeft geleid tot het definiëren van een nieuwe standaard. XML is een erkende standaard voor het definiëren, uitwisselen en interpreteren van informatie. ODF (Open Document Format) is een XML formaat voor kantoorsuites voor het creëren en opslaan van documenten. Het is een open-standaard die goed op weg is om goedgekeurd te worden door ISO (International Standard Organisation). De Ministeraad stelt dus voor om het ODF vast te leggen als standaard voor het uitwisselen van kantoordocumenten binnen de overheid zoals tekstverwerkers, spreadsheets, presentaties, van zodra het definitief goedgekeurd is door het ISO. Elk federaal overheidsbestuur moet in een eerste fase ervoor zorgen dat het betrokken ODF formaat kan gelezen worden. Er zal een overgangsperiode worden voorzien. Dit laat alle administraties toe om de nodige maatregelen te treffen zonder de continuïteit van de dienstverlening in gevaar te brengen. De bepaling van de periode zal afhangen van de impactstudie alsook van het bestaan van geschikte plug-ins voor het lezen en schrijven van het ODF-formaat. Deze beslissing is te situeren in de strategie van de federale overheid om het gebruik van open standaarden te promoten. Meer informatie over de open standaarden kan gevonden worden op de site: http://www.belgif.be