16 sep 2011 12:22

Openbaar ambt

Overheidsopdracht voor de openbare diensten

Overheidsopdracht voor de openbare diensten


De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van papier en omslagen voor de federale openbare diensten. 

De huidige opdracht loopt weldra af. De nieuwe overheidsopdracht geldt vier jaar en kan met zes maanden worden verlengd.