14 okt 2011 14:49

Openbaar ambt

Dienstvrijstellingen voor het personeel van het federale openbaar ambt in 2012

Dienstvrijstellingen voor het personeel van het federale openbaar ambt in 2012

De ministerraad keurt de omzendbrief goed die minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorlegde met de dienstvrijstellingen voor het personeel van het federale openbare ambt in 2012.

In 2012 zijn er vier dienstvrijstellingen: op maandag 30 april, vrijdag 18 mei, vrijdag 16 november en maandag 24 december. De Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaartsdag (17 mei), de Dag van de Dynastie (15 november) en Kerstmis (25 december) vallen op een dinsdag of een donderdag.