11 dec 2021 12:55

Openbaar ambt: dienstvrijstelling voor vaccinatie tegen het coronavirus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een omzendbrief goed om de geldigheidsduur van de omzendbrief over de dienstvrijstelling voor vaccinatie tegen het coronavirus te verlengen.

Met deze omzendbrief wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de omzendbrieven nr. 693 en 693bis te verlengen tot en met 30 april 2022 om iedere federale ambtenaar de mogelijkheid te geven een derde prik te krijgen en deze bijkomende prikken te laten zetten in de vaccinatiecentra.

Het betreft de volgende richtlijnen:

  • de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus en een dienstvrijstelling voor de vrijwilligers in de vaccinatiecentra
  • de toekenning van een dienstvrijstelling voor de begeleiding van de minderjarige kinderen tijdens de vaccinatie

Bovendien wordt in deze omzendbrief voorgesteld om een dienstvrijstelling toe te kennen aan de federale ambtenaren voor een coronatest op basis van de self assessment testing tool. Deze regeling zal gelden van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022 en zal in deze periode maximaal drie keer kunnen worden ingeroepen.