25 feb 2022 18:47

Openbaar ambt: overheidsopdracht betreffende de levering van zitmeubilair, flex office en akoestische oplossingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende de levering van zitmeubilair, flex office en akoestische oplossingen ontworpen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier.

Deze opdracht heeft tot doel om aan de federale overheidsdiensten en -instellingen een contract ter beschikking te stellen waardoor ze divers zitmeubilair, flex office en akoestische oplossingen kunnen aankoppen. Concreet gaat het hier over ergonomische bureaustoelen, projectstoelen, zitbanken, modulair zitmeubilair, akoestische cabines en elementen etc.

De overheidsopdracht, die uit tien percelen bestaat, zal in de vorm van een raamovereenkomst via een openbare procedure worden geplaatst door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA, en dit voor vier jaar.