27 apr 2007 17:00

Openbare aanbesteding FOD Mobiliteit en Vervoer

Informaticasysteem voor het beheer van de opleiding en de bekwaamheid van bestuurders van wegvoertuigen

Informaticasysteem voor het beheer van de opleiding en de bekwaamheid van bestuurders van wegvoertuigen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt om een openbare aanbesteding voor FOD Mobiliteit en Vervoer op te starten. De openbare aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees vlak dient voor de realisatie van een informaticasysteem dat nodig is voor de implementering van richtlijn 2003/59 over de initiële bekwaamheid en de nascholing van bestuurders van wegvoertuigen voor het vervoer van goederen en reizigers. Dankzij het informaticasysteem zal FOD Mobiliteit en vervoer de aanvragen, de examenvragen, de navorming en de erkenning van de instellingen die de examens organiseren kunnen beheren. Een luik zal gewijd zijn aan de automatisering van de examens om een vaarbewijs te bekomen.