18 nov 2013 15:01

Openbare aanbesteding voor de levering van energie aan de federale gebouwen

De misterraad heeft de Regie der Gebouwen gemachtigd het contract voor de levering van energie van de gebouwen die door haar worden beheerd aan de laagste bieders toe te wijzen van de eerder toegestane  openbare aanbesteding. 

Het contract voor de levering van elektriciteit wordt gegund aan Electrabel nv. Het contract voor de levering van gas wordt toegekend aan Eni Gas & Power. Beide contracten gelden voor de drie percelen, namelijk voor de levering in de drie gewesten. Het contract zal geldig zijn voor alle federale gebouwen die beheerd of gehuurd worden door de Regie der Gebouwen, maar ook voor de gebouwen die gebruikt worden door een federale administratie die van het contract gebruik wenst te maken.