31 mrt 2006 12:00

Openbare computerruimte

Concrete maatregelen die de creatie van openbare computerruimten bevorderen

Concrete maatregelen die de creatie van openbare computerruimten bevorderen

De Ministerraad ging akkoord met de voorstellen van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister belast met de Informatisering van de Staat, die de creatie van openbare computerruimten moeten bevorderen. Die voorstellen voeren het principe van de openbare computerruimte uit dat de Ministerraad op 21 oktober 2005 goedkeurde. De oprichting van de openbare computerruimten kadert in het Nationaal Plan om de digitale kloof te dichten. Ze bieden het voordeel dat men zich geen duur informaticameteriaal moet aanschaffen en dat men begeleiding kan bekomen bij het gebruik van internet. De maatregelen omvatten: - de samenstelling van een pakket informaticamateriaal voor de openbare computerruimte, dat hetzelfde voordeel zou hebben als het pakket internet voor iedereen. - het uitschrijven van een openbare aanbesteding via een algemene offerteaanvraag voor de pakketten voor de openbare computerruimten. Men vraagt drie configuratietypes. - een projectoproep voor de toekenning van het logo internet voor iedereen, - de bepaling van de selectiecriteria van 300 operatoren. Het budget wordt geschat op 300.000 euro ten laste van de allocatie 'digitale kloof' binnen het budget van POD Maatschappelijke integratie.