27 nov 2009 12:06

Openbare instellingen sociale zekerheid

Bestuursovereenkomsten en beheersbegrotingen van de openbare instellingen voor sociale zekerheid

Bestuursovereenkomsten en beheersbegrotingen van de openbare instellingen voor sociale zekerheid

De ministerraad heeft een nota goedgekeurd die minister van Begroting Guy Vanhengel en Melchior Wathelet hebben voorgelegd over de bestuursovereenkomsten en de beheersbegrotingen van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

De nota legt het budgettaire kader voor de instellingen van sociale zekerheid voor 2010 vast, zodat ze de verbintenissen die ze in hun bestuursovereenkomsten zijn aangegaan kunnen realiseren.  Dat kader is gebaseerd op de beslissingen van de begrotingsopmaak. Voor het einde van dit jaar moeten er nieuwe bestuursovereenkomsten worden afgesloten.