01 mrt 2007 16:00

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Oprichting van een raad van beroep voor de 15 instellingen van sociale zekerheid voor de evaluaties van de ambtenaren

Oprichting van een raad van beroep voor de 15 instellingen van sociale zekerheid voor de evaluaties van de ambtenaren

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat een raad van beroep opricht voor de 15 instellingen van sociale zekerheid. Die kamer zal de beroepen behandelen die de ambtenaren indienen tegen de vermelding onvoldoende in het kader van een evaluatiecyclus. Een enkele raad van beroep biedt tal van voordelen: - eenvormigheid van rechtspraak, - besparingen op het vlak van de werking van de raden van beroep, - geen wijziging wanneer de ministeriële bevoegdheden wijzigen, - meer mogelijkheden bij de keuze van assessoren die de vakbondsorganisaties voorstellen. Er komt ook een tweede raad van beroep voor alle instellingen van openbaar nut. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.