17 dec 2009 14:41

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Derde generatie bestuursovereenkomsten van de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid en eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health

Derde generatie bestuursovereenkomsten van de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid en eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health

De ministerraad heeft de derde bestuursovereenkomst van de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid goedgekeurd en de eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health voor de periode 2010-2012.

Het gaat om de volgende instellingen:

 • het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
 • de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
 • de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO)
 • het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)
 • de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) 
 • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)