08 apr 2011 17:16

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Omzendbrief begroting 2011 en beheerskosten tweede trimester voor de openbare instellingen van sociale zekerheid

Omzendbrief begroting 2011 en beheerskosten tweede trimester voor de openbare instellingen van sociale zekerheid

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet de omzendbrief goed die naar de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de voogdijministers wordt gestuurd. De omzendbrief bevat de algemene principes en de parameters die dienen om de initiële begroting 2011 van deze instellingen op te maken.

De begroting mag geen enkele nieuwe uitgave bevatten, buiten wat voorzien is in de beheersovereenkomst 2010-2012 en in de beslissingen van de ministerraad. De economische begroting, aangepast door de laatste inflatiehypotheses van het Federaal Planbureau, vormt het  macro-economisch kader. Bovendien mag de initiële begroting geen enkele kredietoverdHet kader racht van het jaar 2010 bevatten.

De ministerraad keurt ook de voorlopige kredieten voor het tweede trimester van 2011 voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) goed. De voorlopige kredieten voor het eerste trimester 2011 worden enkel berekend voor de beheersbegroting, en op basis van de initiële begroting 2010, ingeschreven in de beheersovereenkomst die aangepast is na de  begrotingscontrole. Op een paar uitzonderingen na stemmen ze overeen met 3/12 van de aangepaste kredieten 2010.