27 jan 2012 18:30

Openbare ziekenhuizen

Stabilisering van het aantal statutaire personeelsleden in de openbare ziekenhuizen.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat voor 2011 de financiering van de stabilisering van het aantal statutaire personeelsleden in openbare ziekenhuizen regelt.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Vokksgezondheid Laurette Onkelinx bepaalt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor 2011 7.589.358 euro in het Fonds Sociale Maribel van de openbare sector moet storten.

(*) uitvoering van art. 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tenlasteneming van de kost voor de statutarisering van werknemers in openbare ziekenhuizen betreft