28 mei 2024 13:13

Opening Hulpgevangenis Dendermonde: voor een detentie op maat

Op dinsdag 28 mei 2024 werd de Hulpgevangenis Dendermonde officieel geopend in aanwezigheid van de minister van Justitie. Het gaat om het voormalige arresthuis in de Sint-Jacobstraat 26. De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen maanden verschillende renovatiewerken uit om het complex weer in gebruik te kunnen nemen.  

De opening van de Hulpgevangenis moet de overbevolking in de Belgische gevangenissen mee helpen afnemen. Het wordt er bovendien meer mogelijk om detentie op maat aan te bieden. Zo is er bijvoorbeeld een aparte unit voor zedendelinquenten voorzien waar in samenwerking met de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving en het CGG Addentro zal worden ingezet op behandeling en begeleiding met als doel het risico op recidive te verkleinen.

De minister van Justitie: “De heropening van Dendermonde Hulp zal het gevangeniswezen op termijn 117 plaatsen aan extra capaciteit opleveren. Dit is opnieuw een stap in de goede richting om het plaatstekort en de grondslapers weg te werken. Bovendien kunnen we ook meer detentie op maat aanbieden. De gespecialiseerde afdeling voor de behandeling en de begeleiding van zedendelinquenten, die tot stand kwam in samenwerking met Vlaanderen, wordt in gebruik genomen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat zij nieuwe feiten plegen na strafeinde. Ik dank ook het gevangenispersoneel, de directie en de Regie der Gebouwen om voor de renovatie en inrichting te zorgen. De leef- en werkomstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd.”

Voormalig arresthuis

Het complex in de Sint-Jacobstraat 26 fungeerde tot begin 2023 als arresthuis voor mannen en is sinds 2004 beschermd als monument. 

Begin 2023 sloot het arresthuis haar deuren en verhuisden de gedetineerden naar de nieuwe gevangenis van Dendermonde. 

Renovatiewerken

De Regie der Gebouwen voerde renovatiewerken uit om het complex in de Sint-Jacobstraat weer in gebruik te kunnen nemen als gevangenis. De sanitaire leidingen werden vernieuwd, evenals de elektriciteit in de cellen en de noodverlichting. Twee elektrische borden werden vervangen. Ook de brandcentrale werd aangepast aan de huidige normen. 

De keuken werd uitgerust met een nieuwe luchtgroep en kookketel en ook de vloer werd hersteld. 

Het systeem voor oproepen op de cel werd vernieuwd. Er vonden ook schilderwerken plaats. 

Ten slotte worden de stookinstallatie aangepast en de boilers vernieuwd. Deze werken zitten in de eindfase. 

De totale kostprijs van al deze renovatiewerken bedraagt ongeveer 562.000 euro (incl. btw). 

In de komende maanden zal een doorgang gecreëerd worden in één van de cellenvleugels, worden  lavabo’s en toiletten uit inox in de strafcellen geplaatst, wordt de ventilatie in de douches vernieuwd en worden in één van de cellenvleugels de toiletten omgebouwd naar douches.   

Detentie op maat

Begin juni 2024 worden 25 gedetineerden uit verschillende gevangenissen overgebracht naar de Hulpgevangenis Dendermonde. Het gaat om zedendelinquenten die in een aparte cellenvleugel worden ondergebracht. Daar zullen zij een behandeling en begeleiding op maat krijgen met als doel het risico op recidive te verkleinen. Het gaat om een project dat justitie heeft opgezet samen met de Vlaamse overheid en het CGG Addentro.

De bedoeling is om de capaciteit van de Hulpgevangenis op termijn te verhogen naar 117 gedetineerden.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie, DG EPI
Kostprijs renovatiewerken: ongeveer 562.000 euro (incl. btw)