30 jun 2023 17:06

Opening van een nieuwe post voor een douaneattaché

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een reglementaire basis creëert voor het openen van een nieuwe plaats van tewerkstelling voor een douaneattaché van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in Panama.

Het netwerk van douaneattachés is een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische ambassades in de volgende landen : Brazilië, Rusland, India, China en Indonesië. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun oppoststelling.

Om de werking van het netwerk van douaneattachés in Latijns-Amerika te optimaliseren (met name in Panama, Colombia en Ecuador), wordt voorgesteld een extra post van douaneattaché te openen in Panama. 

Het ontwerp wordt voorgelegd voor syndicale onderhandelingen.