20 jul 2006 17:00

Operatie ALTHEA

Erkenning van het Hoofdkwartier van de Operatie ALTHEA als internationale organisatie

Erkenning van het Hoofdkwartier van de Operatie ALTHEA als internationale organisatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de bevelhebber van de Operatie ALTHEA, betreffende de toekenning van voorrechten en immuniteiten aan het operationeel hoofdkwartier van de Europese Unie, geïnstalleerd binnen de Shape in het kader van de Operatie ALTHEA, alsook aan zijn personeel gedetacheerd door andere staten (*). In december 2004 besliste de Europese Raad de lancering van een EU militaire operatie in Bosnië en Herzegovina. Deze operatie, ALTHEA genaamd, herneemt de belangrijkste taken en missies van operatie SFOR van de NAVO. Conform de zogenaamde "Berlijn Plus"-akkoorden, wordt het operationeel hoofdkwartier voor Althea geïnstalleerd bij SHAPE (NAVO) voor de duur van de operatie. In dit kader, wordt de adjunct-opperste bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa (DSACEUR), Generaal Reith, aangeduid als EU bevelhebber voor Althea. Het akkoord voorziet de erkenning van het operationeel hoofdkwartier voor Althea als internationale organisatie, evenals de toekenning van voorrechten en immuniteiten aan het operationeel hoofdkwartier voor Althea en aan zijn leden. (*) gesloten bij uitwisseling van brieven, gedagtekend op 10 juli 2006 en op 14 juli 2006.