13 jul 2023 08:23

Operatie White Sea III : Belgische douane leidt een internationale operatie tegen drugssmokkel op zee

Van 12 juni tot 11 juli 2023 vond de internationale operatie White Sea III plaats tegen drugssmokkel op zee.

De actie situeerde zich langs de Europese Westkust, in de zeehavens, in het Kanaal en de Noordzee. Douane en politie waren actief aanwezig. De internationale operatie werd geleid door de Belgische douane als een actie onder EMPACT.

De operatie richtte zich op de volgende maritieme smokkelmethoden: drop off op zee, overladen op zee op kleinere schepen, smokkel door de bemanning, vastgemaakt aan de romp van het schip of gevonden via deck sweeps.

Er is een duidelijke trend van smokkel aan boord of onder de schepen, naast de meer voorkomende smokkel in containers.

Er werden patrouillevaartuigen, snelle boten, boardingteams, rummageteams, duikers, helikopters en kustwachtvliegtuigen uit Spanje, Portugal, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Polen ingezet met ondersteuning van analyse teams.

Er was een intensieve samenwerking met Frontex, Europol en MAOC .

Ter voorbereiding van de actie werden internationale oefeningen georganiseerd met deelnemers van de betrokken agentschappen.

Voor België was er een actieve deelname van de Opsporingsdiensten van Douane, de Maritieme Brigade van Douane, de Federale Gerechtelijke Politie, de Maritieme Politie, de Marine, het Maritiem Informatiekruispunt en het Parket West-Vlaanderen.

Tijdens de operatie waren er 8 inbeslagnames in Europa voor in totaal 1.509 kg cocaïne en 12 arrestaties.

779 schepen werden geanalyseerd en gevolgd. In totaal werden 79 schepen effectief gecontroleerd.