23 nov 2007 14:43

Operaties van defensie in het buitenland

Verlenging van de Belgische deelname aan operaties in het buitenland

Verlenging van de Belgische deelname aan operaties in het buitenland

De ministerraad heeft kennis genomen van de huidige operaties van defensie en van de termijnen en de kosten die ermee gepaard gaan. Gezien de aangegane internationale verplichtingen en de termijnen die nodig zijn om eventueel in de vervanging van de deelname te voorzien, heeft de ministerraad beslist om: - de Compagnie en de LMT's (Liaison & Monitoring Team) in Kosovo tot eind 2008 te behouden. - het Belgisch contingent BELUFIL in Libanon eenmalig te verlengen tot 15 juni 2008, - de huidige Compagnie verdediging te KAIA (Afghanistan), de Belgische deelname aan het PRT te Kunduz en de bevelvoering over KAIA eenmalig te verlengen tot eind juni 2008, - de militaire partnerschappen met Afrika (Zuid-Afrika, RDC, Burundi, Benin…) voort te zetten. De ministerraad herbevestigt eveneens zijn beslissing van 7 september 2007 over de Belgische deelname aan de EVDB-missie in Tsjaad en benadrukt nogmaals de voorwaarden van die deelname: het mandaat, de inzetregels, het operationele concept, de samenstelling van de interventiemacht en de aflossing. Aangezien het mandaat van de Chef Defensie op 31 december 2007 eindigt en de regering nu lopende zaken behandelt, is het noodzakelijk om in een optimaal beheer van Defensie te voorzien. De continuïteit van het beheer van het Departement en de veiligheid van de operaties, op het vlak van de nationale en de internationale opdrachten, moet verder worden verzekerd. Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Defensie André Flahaut, om het mandaat van de Chef Defensie, generaal August Van Daele, met een jaar te verlengen.