12 nov 2004 12:00

opgelet: wijziging tijdstip lancering vierde antibioticacampagne

Wegens onvoorziene omstandigheden zal de vierde antibioticacampagne: «Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet» vroeger doorgaan dan gepland. Maandag 15 november om 11 uur zal minister Rudy DEMOTTE de kick-off geven op zijn kabinet (Kunstlaan 7, 1200 Brussel).

Wegens onvoorziene omstandigheden zal de vierde antibioticacampagne: «Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet» vroeger doorgaan dan gepland. Maandag 15 november om 11 uur zal minister Rudy DEMOTTE de kick-off geven op zijn kabinet (Kunstlaan 7, 1200 Brussel).

ter herinnering: Het is al de vierde maal dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publiekscampagne organiseert voor een beter gebruik van antibiotica. De campagne richt ook een boodschap aan de artsen en de apothekers. De slogan van deze campagne luidt: «Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet. Praat met uw arts over een gepaste behandeling» Dankzij de steun van het artsencorps en de apothekers werden de voorgaande campagnes een succes. Uit onderzoek blijkt een daling van het antibioticaverbruik, alsook een mentaliteitswijziging bij de bevolking. In 1998 was België het land met het 2de hoogste antibioticagebruik vergeleken met 20 Europese landen; in 2002 bekleedde België nog maar de 6de plaats. Een opvallende vooruitgang! Zonder voorbarige conclusies te willen trekken, stellen we ook vast dat de pneumokokkenresistentie voor het eerst sedert 20 jaar niet meer is toegenomen. Voor een blijvend effect moeten campagnes regelmatig worden herhaald. Daarom lanceert minister Rudy Demotte maandag 15 november om 11 uur de vierde nationale antibiotica-campagne, waarbij we via 2 tv-spots een duidelijke en eenvoudige boodschap zullen brengen naar het grote publiek: "Antibiotica werken niet bij griep, verkoudheid of acute bronchitis. Praat met uw arts over een gepaste behandeling". Daarnaast verschijnt er een nieuwe patiëntenfolder met meer informatie. Contactpersoon voor de pers: Inge Jooris 02/214 42 96 0475/80 04 87