19 jun 2015 15:32

Opheffing van de beperkte geldigheidsduur van de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. 

Het voorontwerp, dat aangepast werd aan het advies van de Raad van State, beoogt de opheffing van de bepaling die het wettelijk kader volgens hetwelk rederijen en exploitanten van schepen een beroep kunnen doen op maritieme veiligheidsondernemingen in de tijd beperkt. Het voorontwerp treedt in werking op 28 juni 2015.