22 jul 2008 11:33

Opleiding van treinbestuurders en -personeel

Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - erkenning van Dillen & Le Jeune Cargo nv

Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - erkenning van Dillen & Le Jeune Cargo nv

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe beslist de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel te wijzigen. De Europese Commissie heeft de Belgische staat erop gewezen dat de bepalingen van het koninklijk besluit dat de verlening van die opleidingsdiensten (kb 18 januari 2008) regelt, discriminerend zijn in het voordeel van de NMBS. Het gaat om de bepalingen die het gebruik van een simulator voor de opleidingen opleggen en die een minimumduur van de opleiding voorschrijven. 

Daarom heeft de ministerraad een ontwerp van kb goedgekeurd, dat de verplichting om een simulator te gebruiken opheft. Het ontwerp vermindert ook het aantal verplichte opleidingsuren. De verplichting om te voorzien in een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt verduidelijkt door het bedrag van de verzekering in overeenstemming te brengen met de aard en de omvang van de activiteit van de opleidingsinstelling.

De ministerraad heeft ten slotte na toetsing aan de erkenningscriteria beslist  de onderneming Dillen & Le Jeune Cargo nv te erkennen als instelling voor opleidingsdiensten van treinbestuurders.