03 apr 2009 11:53

Opleiding voor treinbestuurders en treinpersoneel

Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing

Wijziging van de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe beslist de opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel te wijzigen. De ministerraad heeft het voorstel in tweede lezing behandeld na instemming van de Europese Commissie, de Vlaamse regering, de Waalse regering en de Brussels Hoofdstedelijke regering.

De Europese Commissie had de Belgische staat erop gewezen dat de bepalingen van het koninklijk besluit dat de verlening van die opleidingsdiensten (kb 18 januari 2008) regelt, discriminerend waren en de  NMBS bevoordeelden. Het gaat om de bepalingen die het gebruik van een simulator voor de opleidingen opleggen en die een minimumduur van de opleiding voorschrijven.

Daarom heeft de ministerraad een ontwerp van kb goedgekeurd, dat de verplichting om een simulator te gebruiken opheft. Het ontwerp vermindert ook het aantal verplichte opleidingsuren. De verplichting om te voorzien in een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt verduidelijkt door het bedrag van de verzekering in overeenstemming te brengen met de aard en de omvang van de activiteit van de opleidingsinstelling.