16 mrt 2007 16:00

Opleidingsfonds dienstencheques

Opleidingen die in aanmerking komen voor de dienstencheques

Opleidingen die in aanmerking komen voor de dienstencheques

Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor over het opleidingsfonds voor de dienstencheques. Het ontwerp bepaalt welke opleidingen en welke kosten in aanmerking komen voor de terugbetaling van de opleidingskosten in het kader van de dienstencheques. Een adviescommissie bij FOD werkgelegenheid, arbeid, sociaal overleg zal de aanvragen van de ondernemingen beoordelen. Na de goedkeuring betaalt de RVA de opleidingskosten terug aan de onderneming. De dienstencheques zijn een instrument om buurtdiensten en -banen te bevorderen.