26 okt 2020 14:31

Oprichting College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Om de strijd tegen fiscale fraude, sociale fraude en sociale dumping onverminderd verder te zetten en in navolging van een verslag van het Rekenhof over het "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping", wordt een College in de strijd tegen de fiscale en sociale fraude opgericht.

Dit college zal bestaan uit de administraties, directies en instellingen betrokken bij de fraudebestrijding alsook bepaalde procureurs-generaal en de federale procureur. De beslissingstructuren die op die manier worden gecreëerd, zorgen ervoor dat zowel op het niveau van de regering als op het niveau van de betrokken administraties, directies en instellingen een gecoördineerd beleid kan worden uitgewerkt. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.