27 apr 2007 17:00

Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij

Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij fedimmo 2 door de staat en de FPIM

Oprichting commerciële vastgoedmaatschappij fedimmo 2 door de staat en de FPIM

De ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de oprichting van de commerciële vastgoedmaatschappij die minister van Financiën Didier Reynders voorstelde. De voorbereiding van de oprichting van de commerciële vastgoedmaatschappij Valorimmo is na de ministerraad van 19 januari 2007 van start gegaan. De ministerraad belastte een werkgroep met de opmaak van de lijst met gebouwen die in Valorimmo zullen worden ingebracht.